Základné informácie

Základné informácie
Obchodné meno: Green Dragon a.s.
Hlavná adresa a sídlo spoločnosti: Drotárska cesta 6385/19, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02
Korešpodenčná adresa: Gazdovská ulica 773/31, Komárno 945 01

IČO: 53 376 871
DIČ: 2121 356 776
DPH: Nie sme platitelia DPH
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7591/B
Štatutárny zástupca: Róbert Molnár, konateľ

Bankové spojenie
Fio Banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
IBAN: SK04 8330 0000 0020 0145 6893, SWIFT (BIC) kód: FIOZSKBAXXX

Kontakt, reklamácie, alternatívne riešenie sporov
E-mail: info@najaforest.sk
Rýchly kontakt: tu
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI v Bratislave. Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Tel.: 02/58272172, ba@soi.sk

Záväzné právne dokumenty