CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA

NOVÝ BIO CERTIFIKÁT

NEW BIO CERTIFICATE

BIO Certifikát

Naja Forest Kft. 04.01.2019. je partnerom Bio Garancia Kft. s platnou inšpekčnou zmluvou. Posledná kontrola bola 16.01.2023. na základe nasledujúcej vyhlášky sú aktivity spoločnosti Naja Forest Kft. certifikované spoločnosťou Bio Garancia Kft.

Stiahnuť

BIO Zertifikat

Das angeführte Unternehmen hat mit der Bio Garancia Kft. seit 01.04.2019 ein gültiges Kontrollverhältnis. Aufgrund der Kontrolle vom 26.07.2022 wird das Unternehmen nach folgenden Bestimmungen zertifiziert.

Stiahnuť

BIO Certificate

The above mentioned operator has been in possession of a valid inspection contract with Bio Garancia Ltd. since 2019-04-01. On the basis of the inspection conducted on 2023-01-16 the operator is certified according to the following rules.

Stiahnuť

OSVEDČENIA A CERTIFIKÁTY

Dokument ochrannej známky

Naja Forest Organic Mushroom Extracts je registrovaný Národným úradom pre duševné vlastníctvo®

Stiahnuť

Maďarské produktové osvedčenie

Príloha produktového osvedčenia

ANTIDOPINGOVÉ TESTY NA ORGANICKÉ TEKUTÉ EXTRAKTY Z HÚB CHAGA A CORDYCEPS

ANTIDOPINGOVÉ TESTY NA ORGANICKÉ TEKUTÉ EXTRAKTY Z HÚB CHAGA A CORDYCEPS

Analýza obsahu ťažkých kovov v Naja Forest N5 a Naja Forest Chaga